Ledelse​

Bestyrelse

Ivor Palmer Jørgensen

Bestyrelsesformand​ (indvalgt i 2004)

Formand for Oikos siden 2005.

HA i erhvervsøkonomi fra Copenhagen Business School samt INSEAD. Omfattende erfaring med international ledelse fra økonomi- og administrative funktioner.

Kontakt: ivor.pj@gmail.com 

Se profil på LinkedIn

Kim Valbum

Næstformand​ (indvalgt i 2013)

Cand.techn.soc fra Roskilde Universitetscenter samt MBA fra Aalborg Universitet og MPA fra Copenhagen Business School. 

Sekretariatsleder i Kølebranchens MiljøOrdning, KMO.

Se profil på LinkedIn

Mathilde Heegaard Bausager

Bestyrelsesmedlem​ (indvalgt i 2016)

Cand.soc i Politisk Kommunikation og Ledelse fra Copenhagen Business School​.

Specialiseret i projektledelse, procesforenkling og interessentstyring. Fuldmægtig i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Se profil på LinkedIn

Jens Holm Møller

Bestyrelsesmedlem (indvalgt i 2017)​

Tidligere lærer, forstander m.m. Kunde og andelshaver i Oikos. Fortaler for den oprindelige idé om andelstanken.​

Lisbeth Baastrup Burgaard

Bestyrelsesmedlem (indvalgt i 2017)​

Cand.polit fra Københavns Universitet.

Specialist i kvinder og økonomi. Tidligere medlem af Pengeinstitutankenævnet som repræsentant for forbrugerne. Konsulent hos den faglige hovedorganisation FTF.

Toke Reichstein

Bestyrelsesmedlem​ (indvalgt i 2017)

PhD i økonomi fra Aalborg Universitet.

Professor i Entreprenørskab og Innovation på Institut for Strategi og Innovation på Copenhagen Business School. 

Se profil på LinkedIn

Kristine Kaaber Pors

Bestyrelsesmedlem​ (indvalgt i 2018)

Antropolog fra Århus Universitet. 

Projektkonsulent og puljekoordinator i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling samt koordinator for Dansk Forum for Mikrofinans.

 Se profil på LinkedIn

Direktion

Allan Andersen

​Direktør

Tiltrådte som direktør for Oikos i 2009. 

Bankuddannet med 30 års erfaring fra den danske banksektor. Tidligere filialchef i mellemstort pengeinstitut. 

Kontakt: allan.andersen@oikos.dk

Se profil på LinkedIn

Repræsentantskab

Jørgen Thomsen, formand

Kristine Kaaber Pors, næstformand

​Francois Anton

Jørgen Badsberg

Mathilde Heegaard Bausager

Viggo Boller

Anne Bjerre Braüner

​Lisbeth Baastrup Burgaard

Christian Langholz Carstensen

Peter Francati

Sarah Gjerding

Uffe Gjerding

Ebbe Holm

Heidi Friis Jakobsen

Ivor Palmer Jørgensen

Søren Keller

Aage Kramp​

Githa Kurdahl

Nikolai Lang

Jacob Mandrup

Silke Mechlenburg

Jens Holm Møller

Andreas Østerlund Nielsen

Ejvind Post

Toke Reichstein​

Henrik Stubkjær

Halfdan Sølvsten

Gullmai Sørensen

Josephine Toft-Jørgensen

Kim Valbum

Henrik Øllgaard

Jf. andelskassens vedtægter §​​6, stk. 1 består Oikos' ledelse af:

  • ​Generalforsamlingen
  • Repræsentantskabet
  • ​Bestyrelsen
  • Direktionen

​​

Generalforsamlingen består af alle andelshavere, som hver har én stemme. Der afholdes generalforsamling en gang om året (senest d. 30. april). Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på Oikos' hjemmeside og ved meddelelse til hver enkelt andelshaver. ​

Repræsentantskabet består af 21-31 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for fire år ad gangen. Valgbare til repræsentantskabet er andelshavere i andelskassen.

Repræsentantskabet mødes to gange årligt og har først og fremmest til opgave at gennemgå årsrapporten og indstilling heraf til generalforsamlingen sammen med forslag til overskuddets anvendelse eller dækning af tab, at vælge medlemmer til bestyrelsen samt indstille til generalforsamlingen vedrørende valg af revisor.

Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen. Valgbare til bestyrelsen er andelshavere i andelskassen. Bestyrelsens medlemmer skal godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen arbejder ulønnet.

Bestyrelsen har til opgave at ansætte direktionen og forestår sammen med direktionen ledelsen af andelskassen. Den påser, at andelskassen ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med lovgivningen og andelskassens vedtægter.

Direktionen forestår den daglige ledelse af andelskassen i overensstemmelse med lovgivningen, andelskassens vedtægter og de retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen.  

Århus

Andelskassen Oikos

CVR: 87334716

Haslegårdsvej 8-10, D40
8210 Århus V
Telefon: 86 68 23 33
Fax: 86 68 23 34

​E-mail: aarhus@oikos.dk

København​

​Andelskassen Oikos

CVR: 87334716

Nørregade 6, 1. sal
1165 København K
Telefon: 33 36 23 32
Fax: 33 36 23 34

E-mail: kbh@oikos.dk

Åbningstider​

Mandag​           10 - 14​​

Tirsdag ​        10 - 14​

​​​Onsdag         10 - 14​

​​Torsdag        10 - 17​

​​Fredag ​         10 - 14​   

​​​

Kundemøder aftales naturligvis også uden for åbningstid.