Andelshavere

Oikos er en andelskasse, hvilket betyder, at det er andelshaverne, der ejer banken. Andelskassens vedtægter fastslår, at der ikke betales udbytte til andelshaverne. Oikos kan derfor i stedet bruge sit overskud på at udvikle forretningen til glæde for kunderne.  

​​

Bliv bankejer på andelsbasis

Hvis du køber andelskapital for min. 1.000 kr., bliver du andelshaver i Oikos. Som andelshaver er du medejer af andelskassen og er berettiget til at stemme på generalforsamlingerne. På den måde får du indflydelse på Oikos' arbejde og politik. Hver andelshaver har én stemme uanset andelens størrelse, så alle andelshavere har noget at skulle have sagt.

Andelskapitalens betydning for Oikos

Andelskapitalen er den største del af Oikos' egenkapital. Der er især to årsager til, at andelskapitalen har afgørende betydning for Oikos. For det første afhænger Oikos' mulighed for at låne penge ud til mikrofinans og andre projekter til fordel for fattige og socialt udsatte i høj grad af egenkapitalens størrelse. For det andet er Oikos som alle andre pengeinstitutter i Danmark omfattet af de nye kapitalkrav til banker. Kravene indebærer blandt andet, at bankerne skal have mere egenkapital og en større kapitalbuffer for at styrke bankens modstandskraft mod tab. Andelskapital er en vigtig forudsætning for, at Oikos kan opfylde kravene og fortsat fungere som et etisk alternativ til de store banker.

  

Generalforsamlinger

Hvert forår inviterer Oikos til generalforsamling enten i København eller Århus. Her har andelshaverne og andre interesserede mulighed for at komme og høre om det forgangne år og samtidig få en bid mad og en god snak. Som regel er der også en oplægsholder, som fortæller om et emne, der er af relevans for Oikos' andelshavere. 

De seneste år har der været følgende oplæg på generalforsamlingen:

 • 2019: Marie Olafsdottir og Githa Kurdahl - om Andelskassen Oikos' projekt Mikrofinans til flygtninge i Danmark
 • 2017: Rasmus Hougaard Nielsen, foreningen Gode Penge  - om foreningens arbejde for et stabilt og demokratisk pengesystem uden bobler og kriser.
 • 2016: Ida Stilling, tidligere praktikant hos græsrodsorganisationen FACHIG - om mikrolån i Zimbabwe, som Oikos har været med til at finansiere.
 • 2015: Lars Pehrson, Adm. Direktør i Merkur Andelskasse - om 'Fremtidens bankmodel - den værdibaserede bank'.
 • 2014: Martha Petersen, direktør i Folkesparekassen - om små pengeinstitutter i Danmark.
 • 2013: Flemming Sørensen, partner i CSI Consulting - om "Business movers - life improvers" - investeringsmuligheder i Afrika.
 • 2012: Peter Blum Samuelsen, formand for Dansk Forum for Mikrofinans - om mikrofinans som værktøj til fattigdomsbekæmpelse.

Risiko

Andelskapital er risikovillig kapital og er derfor ikke dækket af indskydergarantifonden.

Afhænding

Hvis du som andelshaver ønsker at afhænde din andelskapital, kan du enten sælge den til anden side eller forære den væk. Se f.eks. Oikosfonden, som blev stiftet til netop dette formål. I henhold til lovgivningen må andelskassen ikke selv indløse andele, men hvis du vil sælge din andel, hjælper Oikos gerne med at videreformidle et salg​.

FAKTABOKS

 • Som andelshaver bliver du "bankejer på andelsbasis"
 • Man bliver andelshaver i Oikos ved at købe andelskapital for min. 1.000 kr.
 • Som andelshaver har man stemmeret på den årlige generalforsamling
 • Andelskapital er risikovillig kapital og er derfor ikke dækket af indskydergarantifonden

 • Man har lov til at sælge sin andelskapital videre, hvis man ikke længere har lyst til at være andelshaver

 • Oikos betaler ikke udbytte til andelshaverne 

 • Andelskapitalen er den største del af Oikos' egenkapital

 • Oikos' mulighed for at låne penge ud til mikrofinans og andre projekter til fordel for fattige og socialt udsatte afhænger i høj grad af egenkapitalens størrelse

 • Andelskapital er en vigtig forudsætning for, at Oikos kan opfylde de nye kapitalkrav til bankerne

Jeg er interesseret i at blive andelshaver i Oikos​

Jeg vil gerne kontaktes pr.

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

København​

​Andelskassen Oikos

En del af Faster Andelskasse

CVR: 21769916

Nørregade 6, 1. sal
1165 København K
Telefon: 33 36 23 32
Fax: 33 36 23 34

E-mail: oikos@faster.dk 

Finanstilsyn

Åbningstider​

Mandag​ 10 - 14​​

Tirsdag ​ 10 - 14​   

​​​Onsdag 10 - 14​

​​Torsdag 10 - 17​

​​Fredag ​ 10 - 14​

​​​

BEMÆRK: som følge af Covid-19 er der kun fysisk adgang på kontoret efter aftale. Ring/skriv til os, før du kommer.​

Kundemøder aftales naturligvis også uden for åbningstid.​