Nyheder

Nyheder opdateres ikke mere på denne hjemmeside.

Følg med på faster.dk ...

Vi indfører positiv rente på opsparingsprodukter og hæver udlånsrenter yderligere

01-10-2022

Vi indfører, med baggrund i de seneste rentestigninger, igen positiv rente på udvalgte indlånsprodukter. Vi har således ikke konti til private og erhverv med negativ rente efter 1. oktober 2022.

Som tidligere varslet i netbanken hæver vi udlånsrenten med 0,50% fra den 1. oktober 2022. Det fortsat stigende renteniveau i samfundet, sammenholdt med Nationalbankens seneste renteforhøjelse den 9. september 2022 på 0,75%, betyder, at udlånsrenten fortsat er stigende.
​Vi hæver derfor udlånsrenten den 1. oktober 2022 med yderligere 0,75%.

Privatkunder modtager individuel varsling af renteændringen på deres udlån.

Din rådgiver hjælper dig gerne med at gennemgå din økonomi samt forklare hvilken betydning, det får for dig, når renten stiger på dine lån.

Du kan finde den opdaterede prisbog og vores forretningsbetingelser på www.faster.dk, som du finder link til her: Prisbog gældende fra 1. oktober 2022

Har du nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os for rådgivning.

Ændring af rentesatser for indlån

31-07-2022​

Vi foretager pr. 1. oktober 2022 følgende ændringer i vores satser for negative indlånsrenter. Justeringerne sker som følge af Nationalbankens seneste rentestigning.

Privatkunder

Vi hæver rentesatsen på indlån til privatkunder fra -0,70% til 0%. Det betyder, at det er slut med negative renter for privatkunder i Oikos.

Foreninger og erhvervskunder

​Alle foreninger og erhvervskunder betaler fortsat negativ rente af alt indestående, men her hæves rentesatsen fra -0,90% p.a. til -0,40% p.a.​

​2021

Ændring af rentesatser for indlån

23-12-2021​

Vi foretager pr. 1. februar 2022 følgende ændringer i vores satser for negative indlånsrenter.

Justeringerne sker som følge af, at Nationalbanken nedsatte deres foliorente den 1. oktober 2021.

Privatkunder med NemKonto

Har du din NemKonto hos os, kan du fortsat have op til 100.000 kr. stående i alt uden at betale negativ rente. Rentesatsen er fremover -0,70 % p.a., og renten tilskrives uændret hvert kvartal.

Grænsen for pensionsopsparinger er uændret 25.000 kr. Her ændres rentesatsen tilsvarende til -0,70%.

Hvis du har fælleskonto med en ægtefælle eller samlever, som også har sin NemKonto hos os, bliver saldoen delt 50/50.

Privatkunder uden NemKonto

Hvis du ikke har din NemKonto hos, betaler du negativ rente af alt indestående. Rentesatsen er ændret til -0,90 % p.a., og renten tilskrives hvert kvartal.

Private Basalkunder

Hvis du er Basalkunde, betaler du fremover -0,90 % p.a. i negativ rente af alt indestående. Renten tilskrives hvert kvartal.

Foreninger og erhvervskunder

Alle foreninger og erhvervskunder betaler negativ rente af alt indestående. Rentesatsen ændres til -0,90 % p.a., og renten tilskrives hvert kvartal.

Hvad kan man gøre som kunde for at undgå negative renter?

Tag kontakt til os, hvis du ønsker at drøfte dine muligheder for at minimere dine negative renter. Vi hjælper meget gerne med at finde de løsninger, som passer bedst til dig og din økonomi.​

Læs mere om negative renter her

Spørgsmål og svar om negative renter

Grøn strøm fra ny jysk solcellepark

12-12-2021​

Faster Andelskasse, som Oikos er en del af, har i fællesskab med Nykredit, Spar Nord, Lollands Bank, Merkur Andelskasse og Sparekassen Nørre Nebel indgået en aftale med selskabet Better Energy om indkøb af grøn strøm. Det indebærer blandt andet, at der etableres en helt ny solcellepark, som forventes at stå færdig i slutningen af næste år.

Pressemeddelelsen fra Better Energy kan læses her:

Grøn elkøbsaftale bringer finanssektoren tættere på klimamål

Nykredit, Spar Nord, Lollands Bank, Faster Andelskasse, Merkur Andelskasse, Merkur Klimafond, Sparekassen Nørre Nebel og JN Data, der leverer IT-infrastruktur til finanssektoren, har i fællesskab indgået en aftale om at købe grøn strøm fra energiselskabet Better Energy. Elkøbsaftalen indebærer, at Better Energy opfører en helt ny solcellepark.

Grøn strøm er ikke bare grøn strøm. Grøn strøm kan komme fra ældre eksisterende anlæg, der modtager statsstøtte, eller også kan grøn strøm komme fra ny støttefri vedvarende energi. Med det nye partnerskab bliver det ny additionel grøn strøm, der fremover forsyner virksomhedernes elforbrug.

”I Nykredit er vi rigtig glade for, at vi sammen med en række finansielle partnere nu kan gå sammen om at få leveret grøn strøm fra Better Energy. Det viser, at vi kan udrette mere, når vi går sammen i flok. Nykredit er ejet af en forening af kunder – Forenet Kredit. Derfor vil vi gerne tage del i det samfund, vi er en del af, og samtidig har vi en ambition om at bidrage til et grønnere Danmark. Det gør vi bl.a. ved at give vores kunder en lang række grønne fordele. Men vi har samtidig også et stærkt fokus på, hvordan vi mindsker vores egen CO2-udledning. Den har vi sænket markant de seneste år. Og med den nye grønne elkøbsaftale sikrer vi os, at den strøm, vi bruger til at drifte alle vore lokationer med kommer fra en nyetableret grøn kilde i 2023,” siger Martin Von Horsten, der er vicedirektør i Nykredit med ansvar for procurement og facility management.

”Klimamålene for både 2025 og 2030 står og falder med, om vi har grøn strøm nok til at dække behovet, som en omfattende elektrificering af samfundet fører med sig. Derfor er det også et stort skridt i den rigtige retning, at Nykredit, Spar Nord, Lollands Bank, Faster Andelskasse, Merkur Andelskasse, Merkur Klimafond, Sparekassen Nørre Nebel og JN Data går sammen om en elkøbsaftale, der netop har reel effekt på opførelsen af ny vedvarende energi. På den måde er det dem, der forbruger strømmen, som samtidig er med til at øge den danske grønne energiproduktion,” forklarer Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy, og påpeger, at en af de nemmeste måder at accelerere den grønne omstilling er ved at købe ny additionel grøn energi i stedet for blot at købe grønne certifikater fra eksisterende produktionsanlæg.

Også i Merkur er der stor begejstring. Direktør Jesper Kromann fra den erhvervsdrivende Merkur Klimafond, som opstiller ladestandere til elbiler rundt i landet, siger:

”Merkur er CO2 neutral fordi vi sætter barren for bæredygtighed højt i vores indkøb af alt, selvfølgelig også af strøm. Derfor er det helt afgørende for os, at strømmen i vores ladestandere er det grønneste, der findes på markedet. At aftalen med Better Energy samtidig betyder opførslen af en solcellepark, er endnu et grønt flueben som vi er virkelig tilfredse med.”

JN Data er den største bidragsyder i aftalen med Better Energy, og virksomheden får med aftalen dækket deres el-forbrug med grøn strøm. Det kommer ikke blot JN Data til gode, men også det fællesskab med ejerne Nykredit, Jyske Bank, SDC, BEC og Bankdata, som JN Data er en del af.

”Aftalen med Better Energy ligger i naturlig forlængelse af vores grønne tiltag, hvor vi siden 2017 har sendt overskudsvarme ud i fjernevarmenetværket og siden 2020 kørt på 100 procent grøn strøm gennem vindmøllecertifikater. Nu tager vi næste skridt på rejsen ved at investere yderligere i bæredygtighed og nedbringe vores klimaaftryk ved at købe grøn strøm fra en ny konkret solcellepark i Danmark. JN Data er en stor forbruger af strøm, og derfor er jeg enormt stolt over, at vi nu kan tilbyde kunderne i op mod halvdelen af den finansielle sektor en yderligere styrkelse af grøn drift af deres IT-infrastruktur i form af etableringen af en kæmpe solcellepark,” siger Søren Lindgaard, der er administrerede direktør i JN Data.

Det har været afgørende for de forskellige sparekasser og finansielle institutioner at bidrage til den grønne omstilling, og det har derfor været nødvendigt at indgå i et bindende fællesskab, som har været stort nok til at sikre opførslen af en ny solcellepark.

Lokalplanen for solcelleparken blev godkendt i september 2021, og er kulminationen af mere end to års forberedelser. Med elkøbsaftalen kan Better Energy finansiere og igangsætte byggeriet af solcelleparken, der forventes at stå færdig i slutningen af 2022.

Solcelleparken vil producere nok grøn strøm til at forsyne det årlige gennemsnitsforbrug for ca. 32.000 danskere. Det fremgår ligeledes af lokalplanen, at det er forventningen, at solcelleparken vil have en positiv påvirkning på naturbeskyttelsesinteresserne, da parken forbedrer forholdene for de tilstødende naturområder.

Solkraft spiller afgørende rolle frem mod 2025

Danmarks klimamål for 2025 indebærer, at CO2-udledningerne som minimum skal reduceres med 50 pct., sammenlignet med 1990-niveau. Frem mod 2025 forventer Energistyrelsen, at det største bidrag til forøgelsen af den danske vedvarende produktionskapacitet kommer fra solkraft. 72 pct. af den grønne produktionskapacitet forventes at komme fra solkraft. Havvind og landvind forventes at bidrage med hhv. 20 pct. og 8 pct. de kommende fire år.

”I Spar Nord ønsker vi at tage et særligt ansvar for at medvirke til at nedbringe miljøbelastninger. Vi har længe haft et strategisk fokus på at nedbringe vores egen CO2-udledning ved bl.a. at etablere et forbrugskontrolsystem og vælge grønnere driftsløsninger på el, vand og varme. Ved at indgå i en elkøbsaftale og bidrage til opførelsen af en ny solcellepark i Danmark, så er vi med til at tage et vigtigt skridt i en grønnere retning – ikke kun for banken, men også for samfundet i bredere forstand,” siger direktør i Facility Management i Spar Nord, Lea Magnusson.

Sidste år udgav regeringens klimapartnerskab for finanssektoren en køreplan for, hvordan sektoren selv kunne reducere CO2-udledningerne. Her var en af de centrale anbefalinger netop, at banker og finansinstitutioner bør købe certificeret grøn strøm, der bidrager til opstillingen af ny energiproduktion."​​​

Mit Hjem – nyt univers om om din realkredit

05-10-2021​

Er du boligejer med lån i Totalkredit? Så har du netop fået adgang til Mit Hjem – et helt nyt boligunivers fra Totalkredit og Faster Andelskasse, som Oikos er en del af.

Vi vil gøre det nemmere at være boligejer. Derfor har vi sammen med Totalkredit lavet Mit Hjem – et helt nyt univers, som giver dig overblik over dine lån i Totalkredit og boligmarkedet omkring dig.

I Mit Hjem kan du:

Få overblik over dine lån i Totalkredit

Se grafikker og nøgletal om bl.a. din næste ydelse, løbetid og restgæld. Har du flere lån i boligen, kan du også se en samlet oversigt for boligen.​

Blive klogere på låntyper i Totalkredit

Læs, hvad der kendetegner de forskellige låntyper i Totalkredit, og bliv klogere på dine muligheder.

Søge i boliger til salg

Se, hvad der er til salg lige nu, der hvor du drømmer om at bo. På Mit Hjem kan du søge i alle boliger til salg i hele Danmark.

Følge med i dine KundeKroner

Se hvor meget, du får i rabat til næste termin, i år og til næste år. Du kan også læse mere om, hvorfor du får KundeKroner.​

Snart kommer der endnu mere indhold til. Fx vil du inden længe kunne se et skøn af din friværdi. Du vil få en lang række informationer om din bolig og dit område. Og du vil få indsigt i, hvordan boligmarkedet ser ud i dit nabolag.

Vi sidder selvfølgelig klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for økonomisk rådgivning.

Du finder mit hjem på www.mithjem.dk 

Fra midt i oktober er det også muligt at finde Mit Hjem direkte fra din net- eller mobilbank

Ændring af priser og vilkår

31-05-2021​

Den 1. juli 2021 indfører vi erhvervspakker for erhvervskunder. I løbet af juni måned kommer der mere information om erhvervspakkerne.

Den 1. august 2021 justerer vi vores priser for en række serviceydelser, herunder brug af netbank, betalingskort og stiftelsesprovision.

Ændringerne sker som følge af en løbende vurdering af andelskassens priser og de aktuelle markedsvilkår.

De nye priser vil fremgå af vores prisbog fra den 1. august 2021.​

​​​​​​​Grænsen for negative renter sænkes til 100.000 kr.

29-04-2021

I erkendelse af, at det lave renteniveau forventes at fortsætte, har Faster Andelskasse, som Oikos er en del af, valgt at sænke grænsen for negative renter pr. 1 juni 2021. Det betyder, at flere af vores kunder fremover vil opleve at skulle betale renter for at have penge stående kontant på kontoen.

”Det er indenfor det sidste halvandet år blevet en ny virkelighed for almindelige privatkunder i Danmark, at der skal betales negative renter til banken, og jeg kan godt forstå, at det kan være svært at forstå meningen med det”, siger Jan Kirkensgaard, direktør i Faster Andelskasse.

For bankerne har det dog været virkelighed i en årrække, idet finanssektoren siden 2012 har skullet betale negative indlånsrenter til Nationalbanken.

”Når Nationalbanken indfører negativ rente, rammer det et lille pengeinstitut som vores enormt hårdt”, fortæller Jan Kirkensgaard. ”Selvom vi har stor forståelse for kundernes situation, så må vi desværre erkende, at vi er nødt til at sende regningen videre. Vi er i forvejen presset af hårde lovgivningsmæssige krav, et konkurrencedrevet marked og dyr regulering, så vi har simpelthen ikke selv pengene til det”.

Finans Danmark: knap tre ud af fire normale lønmodtagere bliver ikke berørt af negative renter

Brancheorganisationen Finans Danmark har regnet på, hvor mange danskere, der står til at betale negative renter med en grænse på 100.000 kr. Deres tal viser, at kun godt hver fjerde normale lønmodtager i Danmark rammes – og for de fleste af dem er udgiften på under 1.200 kr. om året. Tre ud af fire normale lønmodtagere bliver ikke berørt efter de seneste ændringer.

Finans Danmark påpeger i den forbindelse, at udlånsrenterne også er rekordlave i øjeblikket, hvilket mange danskere har sparet mange penge på.

”Der er jo heldigvis rigtig mange danske boligejere og virksomheder, der nyder godt af de lave renter, de mødes med på f.eks. deres boliglån. Mange danskere sparer langt mere på de lave renter på deres lån, end de står til at skulle betale i negative indlånsrenter”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Hvad kan man gøre som kunde for at undgå negative renter?

Tag kontakt til os, hvis du ønsker at drøfte dine muligheder for at minimere dine negative renter. Vi hjælper meget gerne med at finde de løsninger, som passer bedst til dig og din økonomi.

Læs:

Information om negativ rente​

Spørgsmål og svar om negativ rente​

​Steen Dammark Nielsen valgt som ny bestyrelsesformand

29-03-2021

Torsdag den 25. marts 2021 var der repræsentantskabsmøde i andelskassen.

Bestyrelsesmedlem Merete Bilberg modtog genvalg til bestyrelsen, mens bestyrelsesformand Poul Fomsgård Jensen ikke modtog genvalg.


Repræsentantskabsmedlem Lise Bonde blev valgt ind i bestyrelsen som nyt medlem.

Med Pouls ønske om ikke at modtage genvalg blev der efterfølgende konstitueret en ny bestyrelse med Steen Dammark Nielsen som ny bestyrelsesformand:

Steen Dammark Nielsen, formand
Morten Højbo Jansen, næstformand
Henrik Engell Petersen, medlem
Merete Bilberg, medlem
Karl Ejler Andersen, medlem
Kim Valbum, medlem
Lise Bonde, medlem

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Afgørelse af generalforsamling 2021

23-02-2021​

Video af afstemningsresultat for årets generalforsamling.


- valgresultat for Vest og Øst er tidligere offentliggjort. Se nedenfor.
- der har ikke været nogle indkomne spørgsmål, hvorfor der ikke laves en video heraf.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Årsregnskab 2020 og beretninger fra formand og direktør

09-03-2021

​Som tidligere annonceret afholdes vores generalforsamling i år virtuelt.

Vores årsrapport for 2020 er nu klar og kan hentes her

Her på siden kan du finde to videoer med hhv. formandens beretning og direktørens beretning om regnskabet. 

I repræsentantskabets valgkreds Vest var der et enkelt medlem som ikke ønskede at genopstille. Her har Niels Ladekjær, selvstændig, tilkendegivet, at han ønsker at stille op. Da kun Niels Ladekjær nåede at tilkendegive sig rettidig, er en afstemning ikke nødvendig. 

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Kære andelshavere og kunder i Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos

Vi skylder vores mange andelshavere og kunder en stor tak for året 2020. Uden jer havde det ikke været muligt, at lave sammenlægningen – ikke mindst har vi modtaget meget stor forståelse fra Andelskassen Oikos’ kunder og andelshavere. Vi har følt med jer, når I skulle have nye kontonumre, dankort, dokumenter osv.

I har taget det så flot, og vi er meget taknemmelige for jeres positive tilgang og forståelse. Der er kun et dækkende ord – TAK.

2020 var indtjeningsmæssigt et acceptabelt år, hvor vi for 9. år i træk kunne præstere et fornuftigt resultat under hensyntagen til Faster Andelskasses sammenlægning med Andelskassen Oikos. Ikke mindst når man betænker at det er manuelt udført arbejde. Skiftet af alle Oikos’ kunder fra datacentralen SDC til BEC er udført af medarbejderne selv. Dette store arbejde krævede meget af alle implicerede, og der er brugt mange timer, men lad det være sagt klart: det er hele arbejdet værd!

Faster Andelskasse fik et tilbud fra SDC på flere millioner for at forestå det tekniske skift, men vi valgte ikke at bruge så mange penge på dette, idet det ligger i vores DNA at spare pengene – vi smøger hellere ærmerne op for at spare penge.

Faster Andelskasse opnåede på trods af arbejdet med sammenlægningen og en inspektion fra Finanstilsynet en udlånsstigning. Vi er overbeviste om, at sammenlægningen samt en forøget aktivitet sidst i 2020 vil betyde vækst i udlånet i 2021.

Vi kan igen – både som lokal og ansvarsbevidst andelskasse, såvel som en andelskasse med fokus på de svage i samfundet – glæde os over stor interesse fra flere nye kundeemner. Vi er dog fortsat yderst bevidste om ikke at gå på kompromis med vores principper for kreditvurdering og solide forretningskoncept.

Vi formåede i 2020 at fastholde vores konkurrencedygtige priser på lån og kreditter, men også at involvere os i mærkesager, som blandt andet lokal foreningsstøtte, inklusion, flygtninge m.m.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Vi fastholder desuden – via vores fine udvalg af kundeprodukter – gode rådgivningsmuligheder og dermed mulighed for øget kontakt mellem kunder og rådgivere i Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos.

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos oplever, som nævnt ovenfor, stor opbakning fra vores kunder i forhold til vores fælles fortsatte selvstændighed, hvilket betyder meget for medarbejdere, direktion, bestyrelse og repræsentantskab. Det medvirker helt klart til, at alle altid yder deres bedste til gavn for kunder og andelshavere - og dermed Faster Andelskasse.

Vi vil derfor slutte af med at takke vores kunder, andelshavere og medarbejdere for den store opbakning, der vises Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos ikke mindst i et travlt år som dette.​​

Hent årsrapporten 2020 her

Kasselukning og samarbejde med KONTANTEN

19-02-2021​

Oikos lukker kassen i Nørregade pr. 1/3-2021.

Vores samarbejde med KONTANTEN gør det muligt i stedet at indsætte og hæve kontanter gebyrfrit i deres hæveautomater rundt omkring i landet. Der kan også hæves euro i udvalgte automater. Find den nærmeste hæveautomat ved at følge dette link: KONTANTEN

Beslutningen om at lukke kassen i Nørregade er en del af en større beslutning om at lukke kassefunktionen i Faster Andelskasse, som Oikos er en del af. Nedenfor kan du læse det brev, der er sendt til Fasters kunder i den forbindelse.

Kære kunde i Faster Andelskasse

Tiderne skifter i disse år, og vi oplever, at meget af det som var normalt for Faster for blot få år siden ændrer sig rigtig hurtigt.

Denne tendens er blevet endnu mere synlig under Corona-pandemien, hvor vi desværre var nødt til at lukke for vores kassefunktion og følge den nedlukning, som hele Danmark var en del af.

Udover Corona-krisen har vi de seneste år oplevet mindre og mindre efterspørgsel fra jer, vores gode kunder, i forhold til at have behov for kasseekspedition. Dette skyldes uden tvivl, at såvel unge som ældre er blevet mere digitaliserede. Derfor bliver flere og flere bankforretninger udført via Netbank- og mobilbank, anvender Mobilepay/Apple pay osv. – ja, simpelthen anvender flere de mange gode digitale løsninger.

Bestyrelsen og direktionen har længe overvejet situationen omkring kassefunktionen - og ikke mindst efter vores ubehagelige bankrøveri 3. januar 2019. Vi fandt dog ikke tiden var rigtig til at lukke kassefunktionen, idet vi var klar over, at især ældre kunder og erhvervskunder ville blive påvirket heraf. Det var før Corona-pandemien ramte os alle hårdt. Efterfølgende har vi alle været nødt til at ændre adfærd i forhold til betalingsløsninger.

Vi har besluttet, at nu er tiden kommet – og vi er nok et af de sidste pengeinstitutter – som har taget denne svære beslutning. Det er dog vores vurdering, at det er den rigtige vej, ud fra det store fald af kasseekspeditioner som vi ser, og fordi vi har kunnet lave en god løsning til alle vores kunder.

Selvom vi lukker for kasseekspedition, vil vi fortsat være her for dig. Du kan som altid kontakte os for rådgivning og en god snak - og har du brug for hjælp til betjening af pengeautomaten, hjælper vi også gerne her.

Generalforsamling

15-02-2021​

Kære andelshaver

Frosten bider i vores kinder, når vi træder udenfor en dør. Udenfor døren titter solen også frem og dagene bliver længere. Det betyder, at foråret nærmer sig og det samme gør den årlige generalforsamling.

Desværre er Corona-virussen stadig iblandt os, og vi bliver derfor nødt til at tænke på andre måder, hvorpå vi kan afholde generalforsamling og valgmøde.

Hele forløbet vil foregå virtuelt, og vi kan allerede nu oplyse, at den endelig generalforsamling bliver den 23. marts 2021 og vil forløbe på samme måde som i 2020.

Følgende datoer vil vi gerne bede dig om at sætte i kalenderen, så du har mulighed for at deltage.

12. februar 2021:
Kandidatopstilling til repræsentantskabet i valgkreds Vest og Øst. Følgende er på valg:

Vest:
Tømrermester Karl Ejler Andersen, modtager genvalg
Gårdejer Bent Kjær, modtager ikke genvalg
Manager Jan Vestergaard, modtager genvalg
Økonomi- og IT-chef, Merete Bilberg, modtager genvalg
Gårdejer Jørgen S. Madsen, modtager genvalg
Gårdejer Jakob Bonde, modtager genvalg

Øst:
Formand Ivor Palmer Jørgensen, modtager genvalg
Fuldmægtig Mathilde H. Bausager, modtager genvalg

Man får mulighed for, at tilkendegive, at man ønsker at stille op til valg, eller man kan foreslå en person/andelshaver, som man ser som en mulig kandidat ved at sende en mail til info@faster.dk

Der vil være deadline for tilkendegivelse senest mandag den 22. februar kl. 8.00.

9. marts 2021:
Videoer uploades her på www.oikos.dk med følgende emner:

- Regnskab for 2020 offentliggøres
- Formandens beretning
- Direktionens fremlæggelse af regnskabet
- Kandidater, der stiller op til valg til repræsentantskabet fra Vest og Øst.
Hvis kandidaten ikke ønsker et videoklip, kan der i stedet for fremsendes et billede med angivelse af navn, stilling, bopæl, og hvad kandidaten ønsker at bidrage med.

Deadline for spørgsmål til årsrapporten 2020 vil være den 22. marts kl. 8.00 på info@faster.dk 

16. marts 2021:
Stemmesedler til valg af repræsentantskab udsendes i netbanken (da kun Niels Ladekjær nåede at tilkendegive sig rettidig, er en afstemning ikke nødvendig).

Stemmesedler til godkendelse af årsrapport og lønpolitik udsendes i netbanken.

Andelshavere uden netbank kan kontakte os på info@faster.dk 

23. marts 2021:
Regnskab, formandens beretning og direktørens fremlæggelse af regnskabet vil være fortsat tilgængeligt på hjemmesiden sammen med følgende:
- video af direktionen, som gennemgår indkomne spørgsmål.
- offentliggørelse af valgresultat for Vest og Øst
- offentliggørelse af afstemningsresultater for generalforsamlingen.

​2020

Fra 11. november 2020 er det muligt at hæve i flere automater

10-11-2020​

Som kunde i Andelskassen Oikos har du nu flere pengeautomater at vælge imellem, hvor du kan hæve uden gebyr.

I KONTANTEN (Se og genkend logoet, som du ser her på siden) får du adgang til at hæve penge og få saldooplysninger. Herudover kan der i mange af automaterne også indsættes penge og hæve Euro.

Her kan du se, hvilke automater du har mulighed for at anvende og hvilke muligheder du har i den pågældende pengeautomat.

Du har mulighed for at gøre indsigelse, hvis der går noget galt i forbindelse med en transaktion i KONTANTEN. Se mere her.

​Kandidater valgt til repræsentantskabet i Andelskassen Oikos (valgkreds øst)

16-10-2020​

​Som andelshaver kan man være med til at bestemme, hvem der skal sidde i repræsentantskabet for Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos.

Repræsentantskabet består af 24 medlemmer, hvoraf 6 er valgt af andelshaverne i Andelskassen Oikos (valgkreds øst). På valg fra det nuværende repræsentantskab fra valgkreds øst var Jørgen Thomsen og Kristine Kaaber Pors, som begge ønskede at modtage genvalg. Der kunne indstilles modkandidater indtil d. 14/10-2020.

Idet der ikke er indkommet forslag til modkandidater, er Jørgen Thomsen og Kristine Kaaber Pors genvalgt til repræsentantskabet for valgkreds øst uden afstemning.

De 6 medlemmer i repræsentantskabet for valgkreds øst er:

Kim Valbum Rasmussen

Ivor Palmer Jørgensen

Mathilde H. Bausager

Kristine Kaaber Pors

Toke Reichstein

Jørgen Thomsen

Der afholdes valg til repræsentantskabet en gang om året, hvor to kandidater fra valgkreds øst er på valg. I udgangspunktet afholdes valget i forbindelse med den årlige ordinære generalforsamling.

Valg til repræsentantskabet i Andelskassen Oikos (valgkreds øst)​

09-10-2020​

Som andelshaver kan du være med til at bestemme, hvem der skal sidde i repræsentantskabet for Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos. Det er repræsentantskabet, som vælger bestyrelsen og godkender andelskassens regnskab.

Repræsentantskabet består af 24 medlemmer, hvoraf 6 er valgt af andelshaverne i Andelskassen Oikos (valgkreds øst). På valg fra det nuværende repræsentantskab fra valgkreds øst er Jørgen Thomsen og Kristine Kaaber Pors, som begge ønsker at modtage genvalg.

Ønsker du at stille op?

Hvis du er andelshaver i Oikos og ønsker at stille op til repræsentantskabet, kan du informere os på valg@faster.dk senest onsdag d. 14. oktober 2020. Du må gerne skrive et par ord om dig selv og din motivation for at stille op.​

Sådan foregår valget

Fra mandag den 19. oktober til og med fredag den 23. oktober 2020 kl. 12.00 er det muligt at stemme på kandidaterne. Vi sender en besked til alle andelshavere med netbank (eller registreret email-adresse), når vi ved, hvem der stiller op til valget. Her fortæller vi også, hvordan man kan afgive sin stemme. 

Mandag den 26. oktober 2020 bliver resultatet offentliggjort her på hjemmesiden.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte filialdirektør Githa Kurdahl på gk@faster.dk eller 3336 2332.

Relevante henvisninger:

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos’ vedtægter §11

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos’ vedtægter §21

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos’ valgregulativ

Invitation til online oplæg og debat om finansiel inklusion i Danmark

18-09-2020​

Hvordan skaber vi finansiel inklusion for flygtninge i Danmark, som er selvstændige erhvervsdrivende?

Andelskassen Oikos og Dansk Forum for Mikrofinans inviterer til online oplæg og debat om finansiel inklusion i Danmark onsdag d. 23. september kl. 16:00-17:30.

Vilkårene er svære for flygtninge, som ønsker at være selvstændige i Danmark. Ofte har de erfaring med iværksætteri fra hjemlandet, hvor det at være selvstændig er en stolthed, som giver stor værdi for den enkelte person og for familien. 

Det ønsker mange også at opnå i Danmark, men her møder de som regel en del vanskelige barrierer – ikke mindst når de går til banken med papirerne i hånden og nerverne uden på tøjet. Iværksætteri kan være en god vej til beskæftigelse, men det er umuligt at realisere drømmen uden adgang til en bank.

PROGRAM

Kristine Kaaber Pors fra Dansk Forum for Mikrofinans byder velkommen. 

Vi har herefter tre oplægsholdere på programmet, som først vil komme med hver sit indlæg og efterfølgende debattere emnet.

Oplægsholdere:

Githa Kurdahl, filialdirektør i Andelskassen Oikos

”Perspektiver fra en bank – mikrofinans i Danmark og inspiration fra Europa”

​Juan Recinos Jensen, erhvervs- og iværksætterikonsulent

”Etnisk iværksætteri – erfaringer fra Helsingør Kommune”

Marie Olafsdottir, stifter af den socialøkonomiske virksomhed Finklusiv

”Finansiel inklusion af virksomhedsejere med flygtningebaggrund – erfaringer og læring fra de første år”

Tilmelding: Send mail til oikos@faster.dk, så sender vi info og link (deltagelse er gratis)

​​

Velkommen til Henrik Mouridsen, som er ny rådgiver hos Andelskassen Oikos

03-09-2020

​I denne uge byder vi velkommen til et helt nyt ansigt på kontoret i København. Vores nye rådgiver hedder Henrik Mouridsen, og han er med egne ord lidt af en ”fuldblodsrådgiver”.

- Jeg har efterhånden ca. 14 års erfaring i diverse banker og pengeinstitutter, langt de fleste som rådgiver indenfor det private segment. Jeg dækker alle aspekter af det rådgivningsmæssige, men er især stærk på bolig og investering, fortæller Henrik Mouridsen.

Han kommer fra en af de større banker i Danmark, så for Henrik bliver det en ny hverdag at arbejde i en af landets mindste andelskasser. Oikos’ sociale profil har haft stor betydning for Henriks valg:

- Min motivation for at vælge Oikos er, at jeg helt oprigtigt ønsker en arbejdsgiver med gode værdier og en empatisk ideologi, som jeg kan forholde mig til. Nu glæder jeg mig til at komme i gang og især til at møde Oikos’ kunder, som jeg har hørt meget godt om, siger han.

Githa Kurdahl er ny filialdirektør i Andelskassen Oikos

​26-08-2020

Fra 1. september overtager Githa Kurdahl stillingen som filialdirektør i Andelskassen Oikos.

Githa er 38 år og uddannet cand.merc.int med speciale i mikrofinans fra CBS i København. Githa har været ansat som projektansvarlig i Oikos i 5 år og har derfor et indgående kendskab til andelskassens sociale profil og værdier. Hun har samtidig en tæt relation til mange af andelskassens kunder, som hun har lært at kende gennem årene på kontoret i København.

- Med Githa ved roret får Oikos en filialdirektør, som formår at manøvrere i det unikke krydsfelt mellem almindelig bankforretning og social ansvarlighed, hvor Andelskassen Oikos hører hjemme. Det glæder os, at Githa har lyst til at tage handsken op, siger direktør Jan Kirkensgaard fra Faster Andelskasse, som Oikos er en del af.

Githa Kurdahl afløser Allan Andersen, som efter 11 år i Andelskassen Oikos har valgt at søge nye udfordringer.

- Jeg glæder mig til at overtage stafetten fra Allan, som jeg har haft et nært samarbejde med de sidste 5 år. Allan har om nogen været synonym med Oikos, så jeg går til opgaven med stor ydmyghed og stolthed, siger Githa Kurdahl.

Den nye filialdirektør ved godt, hvilken opgave, der venter hende, når hun tiltræder stillingen d. 1. september:

- I år har vi indtil videre brugt en masse kræfter på den praktiske del af sammenlægningen med Faster Andelskasse, hvilket vores kunder også har mærket i større eller mindre grad. Nu kan vi heldigvis igen se fremad, og vi vil derfor bruge resten af året på at udvikle Andelskassen Oikos, så vores sociale profil bliver endnu skarpere, og så vores kunder får den personlige og nærværende rådgivning, som vi ved, at de sætter pris på, siger Githa Kurdahl.

Andelskassen Oikos har desuden ansat en ny kunderådgiver til kontoret i København, som ligeledes tiltræder d. 1. september.​

Andelskassen Oikos informerer:​

Den lille idealistiske ø i det store oprørte pengehav

25-06-2020​

I over 20 år har hovedstadsområdet haft en andelskasse, der skiller sig ud fra mængden af pengeinstitutter. Andelskassen Oikos drives fra en lille lejlighed på førstesalen i Nørregade i Københavns centrum, og helt i pagt med værdierne om at støtte fattige i en række lande og arbejde bæredygtigt er der hverken lysskilte eller andet blikfang. Kunderne ved, hvor Oikos ligger.

- Vore kunder træffer et værdibaseret valg, når de vælger os. Når de går i supermarkedet og køber økologisk mad, bruger de et betalingskort, der matcher deres holdninger. For dem er det vigtigt at vide, at deres penge gør godt. Oikos ønsker at kunne noget mere end at være bank i Danmark, for eksempel ved at give folk i fattige lande adgang til en bank, siger kunderådgiver Githa Kurdahl, Andelskassen Oikos.

Githa Kurdahl er uddannet cand.merc.int. fra Copenhagen Business School og har i sit tidligere virke blandt andet arbejdet med mikrofinansiering i Afrika. Efter et år i bestyrelsen blev hun for fem år siden ansat i Oikos, hvor hun også er projektansvarlig.

Siden Oikos blev stiftet i midtjyske Bjerringbro i 1994, har andelskassen været tro over for grundtanken om at yde støtte til fordel for den tredje verden. Det har gennem årene udmøntet sig i en række projekter, hvor Oikos med mikrolån støtter lavindkomstgrupper i Afrika, Sydamerika og Asien, som ellers ville have svært ved at låne penge. I de senere år er fokus tillige rettet mod flygtninge i Danmark, som har etableret egen virksomhed. Denne gruppe har ofte svært ved at få en erhvervskonto til at klare de daglige bankforretninger.

Som en af Danmarks mindre banker flyver Oikos under radaren i en sektor præget af bankskandaler, hvidvask og automatisering af processer. Her råder den personlige betjening og trygheden, og den oprigtige interesse for hver enkelt kunde som individ bærer samarbejdet.​

Andelskassen Oikos blev i 2019 sammenlagt med et andet mindre pengeinstitut, Faster Andelskasse, der ligger i Vestjylland og ligeledes bygger på stærke værdier. Kunderne nyder godt af det i form en række nye produkter inden for forsikring, pension og investering samt et Mastercard, hvis det ønskes.

- Vi er glade for, at sammenlægningen har åbnet endnu flere muligheder for Oikos’ kunder, der i forvejen befandt sig godt i en bank båret af idealisme, bæredygtighed og veneration for fattige og udsatte, siger direktør Jan Kirkensgaard, Faster Andelskasse.

Oikos flyttede i 2002 fra Bjerringbro til Aarhus, hvor andelskassen har været drevet i kontorfællesskab på skiftende adresser. Driften er imidlertid ikke længere rentabel, og derfor er det besluttet at lukke afdelingen med virkning fra. 1. juli 2020. Beslutningen indebærer, at Oikos må sige farvel til filialbestyrer siden 2010 Mona Poulsen, der har været med i alle 26 år og nu går på efterløn. Før 2010 var hun direktør.

- Vi skylder Mona en stor tak for en enorm indsats for Andelskassen Oikos i de mange år. Hun er kendt af alle sine kunder for sin ligefremme og ærlige facon, og i alle årene har hun arbejdet dygtigt og loyalt med afsæt i de værdier, der kendetegner Oikos, siger Jan Kirkensgaard.

De østjyske kunder vil i fremtiden blive betjent fra afdelingerne i København og Astrup i Vestjylland.​

Rente- og gebyrændringer pr. 01.07.2020

15-06-2020​

Som annonceret i januar 2020, og efterfølgende udsat på grund af COVID-19 fra 1. april til 1. juli, indfører Faster Andelskasse/Andelskassen Oikos negativ rente på indlån. Siden første annoncering har Nationalbanken ændret renten fra -0,75 til -0,60 pct, hvorfor Faster Andelskasse/Andelskassen Oikos også ændrer renten til samme sats.​

 • Alle erhvervskunder pålægges negative renter af indestående over 0 kr.
 • Alle foreninger pålægges negative renter af indestående over 0 kr.
 • Private kunder med nemkonto skal på indlånskonti betale negative renter af indestående over 250.000 kr.
 • Private kunder og basale kunder uden nemkonto skal på indlånskonti betale negative renter af indestående over 0 kr.
 • Pensionskonti pålægges negative renter af indestående over 50.000 kroner.
 • Børneopsparinger og børnegavekonti er friholdt.

Specielt for private:

Hvis du er omfattet af ordningen, vil der komme en ny konto i din netbank den 1. juli som hedder: ”Renteoverblik Indlån”. Her kan du få et overblik over den opsamlede negative rente, som du skal betale.

Eksempel 1:

Ægtefæller/Samlevende har kun en fælles konto i Faster Andelskasse / Andelskassen Oikos, hvor der står kr. 400.000 ,-. Saldoen vil blive delt med 200.000 kroner til hver. Der bliver ikke betalt negativ rente i dette tilfælde.

Eksempel 2:

Ægtefæller/Sammenlevende har en fælles konto i Faster Andelskasse/Andelskassen Oikos, hvor der står kr. 400.000,-. Den ene ægtefælle/samlever har yderligere en konto med 100.000 kroner. Saldoen på den fælles konto bliver delt lige med kr. 200.000,- til hver. Der betales negativ rente i dette tilfælde af kr. 50.000,-.

Du er velkommen til at kontakte os ved spørgsmål eller hvis du ønsker en alternativ placering af midler. Fx investering eller andelskassens puljer.

Coronavirus/covid-19

17-04-2020​

​Vi følger regeringens anbefalinger vedr. coronavirus/covid-19, og derfor er døren hos Oikos fysisk lukket indtil d. 11. maj 2020. 

Vi er her stadig, så skriv eller ring, hvis du har brug for at komme i kontakt med os. Fra mandag den 20. april vil vi igen kunne afholde fysiske kundemøder men kun efter aftale

Afholdt generalforsamling

26-03-2020​

​Faster Andelskasse/Andelskassen Oikos har nu afholdt ordinær generalforsamling.


Årets generalforsamling har haft væsentlige ændringer, som følge af situationen omkring coronavirus Covid-19.

Andelshavere skulle tilmelde sig generalforsamlingen som normalt. Når de havde tilmeldt sig, fik de tilsendt en elektronisk stemmeseddel. På hjemmesiden kunne man se en video med følgende:

- bestyrelsens beretning
- ledelsens gennemgang af årsregnskabet
- indstilling til ny revisor

Stemmesedlen, som andelshaverne havde modtaget, skulle være besvaret senest torsdag den 26. marts 2020 kl. 12.00

Afstemningsresultat

Beretningen og regnskabet blev godkendt med 69 ja-stemmer og 0 nej-stemmer.

Revisionsfirmaet PWC var på valg. Bestyrelsen havde foreslået revisionsfirmaet Beierholm, som ny revisor for Andelskassen. Beierholm blev valgt. Dette foregik også elektronisk.

Valgmøder til repræsentantskab
Valgmøderne i Valgkreds Vest og Valgkreds Øst er begge udsat indtil videre. Vi vil vende tilbage med en ny dato, når myndighederne tillader det.

Generalforsamling: årets beretning, gennemgang af årsrapport og indstilling til valg af revisor

24-03-2020​

​Med baggrund i årsregnskabsbekendtgørelsen og de selskabsretlige regler skal vi afholde den ordinære generalforsamling som oprindeligt annonceret. Andelskassen afholder dog ikke fysisk generalforsamling.

I videoen kan du derfor høre bestyrelsesformand Poul Fomsgård Jensen og direktør Jan Kirkensgaard fortælle om året der gik i Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos, som blev sammenlagt kort før årsskiftet. 

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Videoen indeholder:

 • Bestyrelses beretning
 • Ledelsesgennemgang af årsregnskabet
 • Indstilling til ny revisor​​

Indkomne spørgsmål samt svar kan læses hos Faster: Spørgsmål og svar

Hvis du er andelshaver, kan du stemme til generalforsamlingen.

Sådan stemmer du:

 • Tilmeld dig senest d. 24. marts 2020 på deltag@faster.dk
 • Du modtager en stemmeseddel på din mailadresse
 • Forhold dig til de enkelte punkter til afstemning:

  1. Godkendelse af regnskab, anvendelse af over/underskud
  2. Valg af revision
 • Sæt dit kryds ud for ja eller nej til emnet. Bestyrelse og repræsentantskab anbefaler ja.

 • Send din stemmeseddel til os via netbanken senest den 26. marts kl. 12.00

​Valgresultatet offentliggøres kl. 19.00 på hjemmesiden d. 26. marts 2020.

Kundevendte tiltag ift. coronavirus (covid-19)

​16-03-2020

Danmark og dermed den danske befolkning og virksomhederne står i en yderst uvant situation og med baggrund i netop denne situation har Faster/Oikos valgt at lave flere økonomiske tiltag, som rækker ud mod de hårdest ramte kunder, men også den almindelige andelskassekunde med bekymringer over situationen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har udtalt, at coronavirus forventes at få store økonomiske konsekvenser for både det danske samfund og erhvervsliv.

Vi ved nu, at alle kan blive ramt og derfor har vi lavet nedenstående tiltag, fordi også vi som andelskasse må tage ansvar.

Dette kan ramme familier, som ellers har styr på deres økonomi og dermed mister dele af deres indtægter, fordi de er i karantæne eller afskediget. Vi er ikke, hverken som ansvarlig andelskasse eller mennesker, interesseret i, at folks økonomi vælter.

For nogle vil løsningen være at få henstand med ydelsen på boliglånet i op til seks måneder, for andre er det udskydelse af ydelserne på bilen eller en midlertidig udvidelse af kassekreditten, som vil være den bedste løsning for at komme igennem den kommende tid.

En række af nedenstående tiltag retter sig også mod vores virksomheder, som i de seneste uger har oplevet ordrenedgang og dermed manglende indtægter.

​For privatkunder er vores tiltag:

 • Mulighed for bevilget overtræk
 • Mulighed for forhøjelse af lån og kredit
 • Mulighed for forlængelse af løbetiden (ydelseshenstand) eller afdragsfrihed
 • Opstarten af negative renter udskydes indtil videre frem til 30. juni 2020 (Ikke opstartet endnu)

For erhvervskunder er vores tiltag:

 • Mulighed for forhøjelse kassekreditten
 • Udvidelse af lånemuligheder
 • Opstarten af negative renter udskydes indtil videre frem til 30. juni 2020 (Ikke opstartet endnu)

I hvert enkelt tilfælde vil banken vurdere, om kunden er berettiget til hjælpen og vi vil løbende vurdere, om der er behov for nye tiltag eller ændringer i vores udmeldte tiltag. 

Spørgsmål til ovenstående bedes rettet til direktør Jan Kirkensgaard, 9648 7018 eller jki@faster.dk

​Årsrapport 2019

16-03-2020

​2019 blev igen et fornuftigt år, hvor vi for 8. år i træk kunne præstere et tilfredsstillende resultat under hensyntagen til Faster Andelskasses følgende væsentlige poster i regnskabet: 100-års fødselsdag, samt store sammenlægningsomkostninger til revisor og advokat og ikke mindst væsentlige udgifter til opgradering af alarmanlæg, samt tab i forbindelse bankrøveriet den 3. januar 2019.

Vi havde et spændende og travlt år 2019. Den 20. december sluttede året med gennemførsel af en sammenlægning med Andelskassen Oikos.

Faster Andelskasse er fortsættende pengeinstitut, mens Andelskassen Oikos fortsætter som binavn.

På udlånssiden og med fortsat baggrund i den skærpede konkurrence nåede vi ikke den samlede budgetterede udlånsstigning, hvilket er mindre tilfredsstillende. Vi er dog sikre på at sammenlægningen samt forøget aktivitet sidst i 2019 vil betyde vækst i udlånet i 2020.

Der har igen i 2019 været stigninger i indlån samt en stor interesse for vores puljeprodukter.

Driftsresultatet for 2019 blev efter skat på 727 t.kr. Det betyder, at vi fortsat er solide, og at vores kapitalprocent pr. 31.12.2019 udgør 20,0 %. Dermed står vi fremover godt i forhold til blandt andet de gældende NEP krav.

Regnskabsåret 2019 forløb godt på trods af den mindre udlånsvækst end forventet. Vi kan igen som lokal og ansvarsbevidst andelskasse glæde os over en stor interesse fra flere nye kundeemner. Vi er yderst bevidste om ikke at gå på kompromis med vores principper for kreditvurdering og solide forretningskoncept.

​Fejringen af Fasters 100-års fødselsdag i 2019 med mange gode familieaktiviteter gav os positive tilbagemeldinger, og i 2019 fortsatte arbejdet med at vise lokal, social forståelse og nærvær – både overfor kunder og foreninger. Vi formåede at fastholde vores konkurrencedygtige priser på lån og kreditter.

2019 blev, modsat 2018, et godt aktieår for de fleste, og afkastene på puljeprodukterne kom vores kunder til gode. Disse produkter er rigtig gode for vores kunder, ikke mindst fordi vi har muligheden for langsigtet optimering af pensionsafkastet. Vi fastholder desuden – via vores fine udvalg af kundeprodukter – gode rådgivningsmuligheder og dermed mulighed for øget kontakt mellem kunder og rådgivere i Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos.

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos oplever stor opbakning fra vores kunder i forhold til vores fælles fortsatte selvstændighed, hvilket betyder meget for medarbejdere, direktion, bestyrelse og repræsentantskab. Det medvirker helt klart til, at alle altid yder deres bedste til gavn for kunder og andelshavere - og dermed Andelskassen.

Vi vil derfor slutte af med at takke vore kunder, andelshavere og medarbejdere for den store opbakning, der vises Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos.

Læs Årsrapporten 2019

Derfor er døren lukket

12-03-2020

​Døren er lukket hos Andelskassen Oikos og Faster Andelskasse.

Det er den, da vi efter regeringens pressemøde om coronavirus/covid-19 onsdag d. 11. marts 2020 tager nye tiltag og forbehold.

Vi tager situationen meget alvorligt og har derfor valgt at udsætte kundekontakten, i første omgang de næste 14 dage.

Har du et møde med din rådgiver de kommende 14 dage, vil du blive kontaktet for nærmere aftale om udsættelse af møde, afholdelse af Skype-møde eller telefonmøde.

Vi vil indtil videre være at kontakte pr. telefon og via mail eller netbank. Møder kan afholdes via Skype eller pr. telefon.

Vi tager forbehold for ændringer dag for dag, og vi følger regeringens anbefalinger.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling samt valgmøder i øst og vest

11-03-2020​

Bemærk: Ændret forløb af generalforsamlingen som følge af myndighedernes anbefalinger omkring Covid-19

Læs om det ændrede forløb her

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 18.00 i Aktivitetshuset i Astrup.

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virksomhed i regnskabsåret.
 2. Forelæggelse af Andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Valg af revisor.
  ​På valg er: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Platanvej 4, 7400 Herning
 5. Eventuelt.

​Der serveres en let aftensmad kl. 18.00. Kunder, der ikke er andelshavere, er også velkomne, men skal af hensyn til opdækning og bestilling af mad også tilmeldes.

Andelshavere skal senest mandag den 23. marts 2020 bestille adgangskort på mail til deltag@faster.dk eller ved henvendelse i Faster Andelskasse. 

Adgangskort udstedes til andelshaverene og ombyttes til stemmesedler.

Valgmøder i øst og vest - Valgmøderne er udskudt indtil videre. Vi vender tilbage med en ny dato, når myndighederne tillader det.

Medlemmer til repræsentantskabet vælges i to valgkredse: øst (Andelskassen Oikos) og vest (Faster Andelskasse)

Efter generalforsamlingen er der valgmøde i valgkreds vest - læs mere på faster.dk

Der afholdes valgmøde for valgkreds øst (Andelskassen Oikos) tirsdag den 31. marts 2020 i Founders House, Njalsgade 19 D, Kbh. S.

Indkaldelse til repræsentantskabsvalg i valgkreds øst - Valgmøderne er udskudt indtil videre. Vi vender tilbage med en ny dato, når myndighederne tillader det.

Andelskassen Oikos (Faster Andelskasse) afholder tirsdag den 31. marts 2020 andelshavermøde for valgkreds øst. 

På mødet deltager bestyrelsesformand Poul Fomsgård og direktør Jan Kirkensgaard, som vil fortælle om året der gik. 

Herefter vælges der to medlemmer til repræsentantskabet for valgkreds øst. 

På valg er: 

Rådgiver, Jørgen Thomsen, Roskilde 

Projektkonsulent, Kristine Kaaber Pors, Kbh. NV 

Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er de andelshavere, som ville være stemmeberettigede til en generalforsamling der afholdtes på datoen for valget. Hver andelshaver kan stemme på de kandidater, der ønskes valgt, dog maksimalt det antal kandidater der skal vælges i den pågældende valgkreds. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Er der ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er disse valgt uden afstemning.

Før andelshavermødet inviterer Andelskassen Oikos i samarbejde med Dansk Forum for Mikrofinans til oplæg og debat om finansiel inklusion af flygtninge i Danmark, som er selvstændige erhvervsdrivende. Mødet består derfor af to dele:

16:00-17:30: Oplæg og debat om finansiel inklusion af flygtninge i Danmark
17:30-18:00: Falafel og netværk
18:00-19:00: Andelshavermøde med valg til repræsentantskabet (valgkreds øst)

Tilmelding til oikos@faster.dk senest d. 24. marts 2020.​

Vi håber at se mange andelshavere og kunder til generalforsamlingen og møderne.

Coronavirus (COVID-19) – beredsk​ab i Andelskassen og håndtering af kommende arrangementer

​Renteændringer pr. 01.04.2020

28-02-2020​

Nationalbanken nedsatte i begyndelsen af 2019 indskudsbevisrenten til -0,75 pct. 

Som følge deraf tilskriver Faster/Oikos negative renter (-0,75% p.a.) på udvalgte konti fra 01.04.2020. 

Nærmere detaljer, kan fra samme dato ses i prisbogen på www.faster.dk og www.oikos.dk​

​2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen Oikos​

03-12-2019​

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen Oikos onsdag d. 18. december 2019 kl. 16:00, hvor bestyrelsen har stillet forslag om sammenlægning med Faster Andelskasse.

Generalforsamlingen afholdes hos: 

Mellemfolkeligt Samvirke (Equality Room, opgang C)

Fælledvej 12 

2200 Nørrebro

Tilmelding pr. mail til kbh@oikos.dk eller telefon 33 36 23 32.

Læs hele indkaldelsen her: 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 18. december 2019 kl. 16.00

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos ønsker sammenlægning​

11-11-2019​

Med baggrund i den stigende finansielle regulering og de mere komplekse, administrative opgaver har Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos valgt at en sammenlægning vil være til gavn for begge parter:

Læs pressemeddelelse om den ønskede sammenlægning

Nye regler for kort og netbank

03-10-2019​

Der er kommet nye regler, som øger sikkerheden for betalingskort og netbanken. 

De har især betydning for dig som kunde på tre måder:

 1. Fra d. 14. september blev det et krav, at du skal bruge både adgangskode og NemID-nøgle, når du logger på netbanken.
  ​Vi opfordrer til, at du henter NemID's nøgleapp, hvis du ikke allerede har taget den i brug.
 2. Du vil fremover oftere blive bedt om at bruge engangskoder på sms eller NemID, når du betaler med dit Visa/Dankort på internettet.
 3. Du skal oftere benytte pinkode, når du betaler kontaktløst med dit Visa/Dankort i fysiske butikker.
​​

Invitation til 25 års jubilæum for Mona​

04-09-2019​

Fredag d. 20. september fejrer vi, at Mona Poulsen har 25 års jubilæum i Andelskassen Oikos. 

Vi vil gerne invitere kunder, samarbejdspartnere og venner af Oikos til at hjælpe os med at gøre dagen festlig for Mona.

Jubilæumsreceptionen afholdes d. 20. september kl. 15:00

i Konferencerum M4 på Haslegårdsvej 8-10, 8210 Århus V.

Tilmelding er ikke nødvendig, men giv os gerne et praj, hvis du/I deltager. 

​​

Gebyr på foreningskonti og erhverv

28-06-2019

Vi indførte pr. 1. februar 2019 et nyt kontogebyr på forenings- og erhvervskonti. Gebyret lyder på 125 kr. halvårligt. Kontogebyret trækkes hvert halvårsultimo, første gang ved udgangen af juni måned.

Kontogebyret tæller pr. kunde og ikke pr. konto, dvs. hver forening og virksomhed skal betale gebyret én gang hvert halve år uanset antal konti. Skulle du ved en fejl blive opkrævet gebyret flere gange, bedes du kontakte Mona på aarhus@oikos.dk.​

​​

Andelskassen Oikos' solvens - reaktion på Finanstilsynets seneste afgørelse

31-01-2019​

2018​

Ændring af rentesatser og gebyrer

18-12-2018​

Den 1. februar 2019 ændrer vi indlånsrenten på børneopsparinger og foretager en mindre gebyrforhøjelse grundet øgede it-omkostninger samt et negativt rentemarked. 

Se de nye rentesatser og gebyrer her. ​

​Halvårsrapport 2018

21-11-2018

Andelskassen Oikos’ resultat for første halvdel af 2018 andrager et overskud på kr. 1.402.576, hvilket er tilfredsstillende. Overskuddet skyldes primært ekstraordinære indtægter i form af et bidrag fra anonym giver.

Drift

På trods af et faldende rentemarked fastholdes niveauet for netto gebyr- og renteindtægter i forhold til niveauet i 2017. Udgifter til personale og administration er reduceret med 24 % i forhold til 1. halvår 2017 og er dermed tilbage på 2015-niveau. Reducering af omkostninger skyldes fuld udbytte ved effektiviseringen af mange arbejdsprocesser efter konvertering til datacentralen SDC i 2016. 

Basisdriften er på 253 t.kr. før nedskrivninger og afskrivninger. Der har været en tilfredsstillende udlånsvækst på 8,2 % for halvåret.

​​

Kapitalgrundlag, solvens og solvensbehov

Andelskassens solvens er beregnet til 15,57 % pr. 30. juni 2018 og solvensbehovet ligger på 9,86 %. Fratrukket kapitalbevaringsbufferen på 1,88 pct.point giver dette en solvensoverdækning på 3,83 pct. point. ​En ekstraordinær indtægt på 1,8 mio. kr. fra en tæt relation gennem mange år sikrer forøgelse af egenkapitalen med 1,4 mio. kr. svarende til 11 %.

Forventninger til 2. halvår 2018

Det oprindelig budgetterede resultat for året på nettorente- og gebyrindtægter forventes at blive indfriet. Omkostningerne forventes at kunne følge budgettet, således at Andelskassen Oikos vil kunne komme ud af 2. halvår 2018 med et positivt resultat. Der er usikkerhed i forbindelse med kursreguleringer på obligationer, samt udvikling i tab og nedskrivninger. Der vil fortsat i 2.halvår været øget fokus på at forbedre kapitalgrundlaget for andelskassen.

Læs hele rapporten

​​

Mindeord over Flemming Kramp

28-09-2018​

Den 14. september 2018 blev der taget afsked med Flemming Kramp fra Hårslev kirke.

Flemming Kramp var en væsentlig del af Oikos’ historie siden Danske Kirkedage i Hillerød i 1989 – og siden Oikos’ formelle oprettelse i 1994. Flemming var med i Andelskassen Oikos bestyrelse fra start af. Senere blev han formand og senest næstformand for repræsentantskabet. Han var også med til at starte Oikosfonden i 2012 og var formand for dens bestyrelse til kort før sin død.

Flemming var grundig: han satte sig ind i alle aspekter af mikrofinans og systemisk økonomisk forandring. Og han gav en hånd med i alt fra maling til opvask. Intet var for lille, intet var for stort.

Flemming var lidenskabelig: hans retfærdighedssans som kirkemand og udviklingsmand var meget stor. Uretfærdighed skulle forandres, ekskluderede med ind i varmen.

Flemming var tillidsvækkende: hans netværk var enormt, og Oikos har levet højt på hans venskaber: ’Hvis Flemming Kramp siger god for noget – så må vi være med!’

Flemming var et kæmpe forbillede – og altid med sin kone, Inger, som loyal opbakning.

Vi vil mindes Flemming for godt kammeratskab i alle årene, og for godt lederskab i alle funktionerne i Oikos.

Ære være hans minde!​

Skrevet af Uffe Gjerding, formand for Oikosfonden, og Jørgen Thomsen, formand for repræsentantskabet i Andelskassen Oikos

Betalingsservice-oversigter i netbanken​

25-09-2018​

De månedlige oversigter fra betalingsservice (PBS) er fremover tilgængelige i netbanken i stedet for at blive udsendt i papirform med almindelig post. Det er samtidig blevet muligt at se den fulde tekst på kontoudskriften i netbanken.

Du finder oversigterne under Aftaler/BS-oversigter i venstre sidemenu i netbanken. Bemærk, at du skal logge ind på en computer for at få adgang til denne funktion.

Det er stadig muligt at få tilsendt betalingsservice-oversigterne med posten. Giv Mona besked på aarhus@oikos.dk, hvis du fortsat ønsker at modtage oversigterne i papirform.​

Velkommen til Lone Stryhn​

29-06-2018​

​​I slutningen af maj kunne vi byde velkommen til Lone Stryhn, som er barselsvikar for Githa indtil februar 2019. Githa går på barsel i midten af juli. Lone er ansat på deltid og vil bruge det meste af sin tid på ekspedition af kunder.

​​

Lone er butiksuddannet, men har 15 års kontorerfaring, hvoraf de 9 af dem har været indenfor bankverdenen.

​Nye regler for børneopsparinger

23-06-2018

Der er kommet nye regler for børneopsparinger, så man nu kan indbetale op til 6.000 kr. om året. 

Loftet for hvor meget man maksimalt kan indskyde på en børneopsparing er også hævet, så man fremover kan indbetale 72.000 kr. i alt.

Grænserne var tidligere hhv. 3.000 og 36.000 kr. 

Reglerne er trådt i kraft, så de nye grænser er gældende for 2018. 

Årsrapport 2017

​30-04-2018

Årets resultat blev 75 t.kr. efter skat, kursreguleringer og nedskrivninger, hvilket er lavere end budgetteret. Bestyrelsen erkender, at resultatet ikke er på et tilfredsstillende niveau, men bemærker samtidig, at andelskassen i 2017 havde ekstraordinære omkostninger på ca. en halv mio. kr. til det nye IT-system. Hvis man ser bort fra disse omkostninger, havde basisindtjeningen ligget i et niveau omkring 670 t.kr.

Drift

Oikos’ netto rente- og gebyrindtægter for 2017 var 4.169 t.kr. og var dermed på et stabilt niveau sammenholdt med 2016, hvor de var 4.136 t.kr. 

Omkostningerne til personale og administration steg fra 3.628 t.kr. i 2016 til 3.887 t.kr. i 2017. Stigningen var forårsaget af ekstraordinære omkostninger til administration som følge af konverteringen. I budgettet for 2018 er omkostningerne til personale og administration igen på et normalt niveau omkring 3.500 t.kr.

Kapitalgrundlag, solvens og solvensbehov​

Med en kapitalprocent på 14,3 % og et individuelt solvensbehov på 10,8 % havde andelskassen en

kapitalmæssig overdækning på 3,5 procentpoint ved udgangen af 2017. Det er en betydelig forbedring af kapitalforholdene idet solvensoverdækningen var 1,1 procentpoint ved udgangen af 2016.

Forventninger til 2018

Det forventes, at den stabile vækst, Oikos har oplevet i alle årene siden 1992, vil fortsætte. Den primære drift vil forventeligt udvise et forbedret overskud i 2018, da der ikke vil være ekstraordinære omkostninger til IT-konverteringen. Bestyrelsen og direktionen vil fortsat arbejde målrettet på at forbedre andelskassens kapitalforhold, således at den solvensmæssige overdækning styrkes yderligere. 

Læs hele rapporten​

Udskydelse af generalforsamling

09-04-2018​

Bestyrelsen i Andelskassen Oikos har med beklagelse besluttet af udskyde andelskassens ordinære generalforsamling, som er indkaldt til afholdelse i Århus lørdag d. 14. april kl. 13.

Generalforsamlingen vil i stedet blive afholdt mandag d. 23. april kl. 18 i andelskassens lokaler i Nørregade i København.

Årsagen til udskydelsen er, at det reviderede regnskab ikke kunne foreligge inden for den vedtægtsbestemte frist på 8 dage forud for den ordinære generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen d. 23. april følger andelskassens vedtægter, §19.

​​Tid og sted

Mandag d. 23. april kl. 18-19:30

Andelskassen Oikos

Nørregade 6, 1., 1165 København K

Tilmelding

Send en mail til kbh@oikos.dk, hvis du ønsker at deltage.
Af hensyn til plads og indkøb er der frist for tilmelding onsdag d. 18. april.

​Årsrapport 2017

Årsrapporten bliver delt ud på generalforsamlingen, og vil efterfølgende være tilgængelig på andelskassens hjemmeside.
Regnskabet kan rekvireres på kontorerne som pdf-fil eller i papirudgave fra 13. april. Send en mail til aarhus@oikos.dk, hvis du ønsker at få regnskabet tilsendt.

Stemmeseddel

Er du andelshaver, får du udleveret en stemmeseddel til generalforsamlingen.
Er du forhindret i at møde op, kan du give fuldmagt til en anden andelshaver i Oikos (jf. vedtægterne §10, stk. 1). Skriv navn og adresse på vedkommende, som du giver fuldmagt til at stemme for dig, på en seddel med din underskrift og dato.

Nyhedsbrev - Marts 2018​

28-03-2018​

Årets første nyhedsbrev er sendt ud i dag. Hvis du ikke har modtaget det, kan det læses her:

Nyt fra Oikos - Marts 2018

​​

Du kan tilmelde dig nyhedsbreve fra Oikos her

Generalforsamling 2018​

03-01-2018

​Årets generalforsamling afholdes i Århus lørdag d. 14. april 2018.

Yderligere information om tid, sted samt program fremsendes til alle andelshavere senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Information om kontogebyr​

02-01-2018

​Den 29. december 2017 er det årlige kontogebyr på 108 kr. blevet trukket.

Ved en fejl er der hos nogle kunder trukket kontogebyr fra flere konti. Vi arbejder på at løse fejlen og tilbageføre kontogebyret til disse kunder.

Vi beklager ulejligheden.

​​

FasterOikos​

​Sjælland:
Ved Stranden 20, 1. sal, 1061 København K

Telefon: 3336 2332

E-mail: oikos@faster.dk 

​​

Jylland:

​Højevej 18, Astrup, 6900 Skjern

Telefon: 9648 7000

E-mail: info@faster.dk

CVR: 21769916

Finanstilsyn

Cookiedeklaration

Åbningstider​

Mandag​ 10 - 16   (telefonerne lukker kl. 15)

Tirsdag ​ 10 - 16   (telefonerne lukker kl. 15)

​​​Onsdag  10 - 16   (telefonerne lukker kl. 15)

​​Torsdag 10 - 17​   (telefonerne lukker kl. 17)

​​Fredag ​  10 - 16   (telefonerne lukker kl. 15)

​​​

Kundemøder aftales naturligvis også uden for åbningstiden.​

​​